Malubb эмчилгээний өрсөлдөхүйц үйлдвэрлэлийн гүйцэтгэл