125 морины хүчтэй хурдны хайрцгийн эргэлтийн моментийн тооцоолол