өргөнөөр хүлээн зөвшөөрөгдсөн химийн үйлдвэрийн материал цохилтот бутлур