Өмнөд фруктайн нунтаглах медиа бөмбөгийн шаардлагын тендер