эрчим хүчийг бий болгоход нүүрсийг хэрхэн ашигладаг