ширхэгийн хэмжээг багасгах зорилгоор давхар галзуу тээрэм ашигласан