уул уурхай бутлуурын салбарт маркетинг борлулалтын ажил