төмрийн хүдрийн үйл явцын дэлгэрэнгүй шигших үйлдвэрүүд