тээрмийн нунтаглах хэрэгслийн ашиглалтыг оновчтой болгох судалгаа