тонн цагт чулуулаг бутлуурын үйлдвэрлэл ашиглалтын зардлын шинжилгээ