мхада тээрмийн ажилчдын сугалааны азтануудын жагсаалт