металлургийн зэрэглийн цахиурын үйлдвэрлэлийн кварц