алт боловсрулахад зориулсан п ба ид хяналтын диаграммуд