Хэлхээний схемийн дагуу хоёр өөр чиглэлд ажилладаг угаалгын машины автомат хэлхээ