Хажуу талын бутлуурын эсрэг нээлттэй хажуугийн горим