Пакистаны мөнгөн тэмдэгт millcom дахь Хятадын валютын үнэ