Ниссан 300 тн элс тоглоомын хэчнээн тоног төхөөрөмж барина