Лагийг усгүйжүүлэх системд баяжуулах туузан шүүлтүүрийн шахагч Судалгаа хэрэглээ