Загвар дээр үндэслэн тос өнхрөх тээрмийн зузааны нөхөн