Бахтрин Тэмин Кананда Сингх конус хэлбэрийн сэгсэрсэн Дар Цинх