Алабамагийн алтны уурхайнууд эрдэнэсийн эрэл хайгуул хийж байна