Авто элс дамжуургын хөдөлгүүрийн техникийн үзүүлэлтүүд